diumenge, 16 de març del 2008

On són les voreres del carrer Canigó i Molina?

Segons consta en la memòria sobre el projecte de la UA1 que l'empresa Hercesa ha fet i que l'ajuntament ha acceptat, els carrers Canigó i Molina no tindran voreres:

"Reurbanització dels carrers Molina i Canigó
L’amplada dels carrers Molina i Canigó està consolidada pels límits de parcel·les dels habitatges ja existents. L’amplada és aproximadament de 8m.
El vial tindrà una secció a nivell, amb única plataforma i amb voreres asimètriques.
Les dimensions de cada part de la secció venen definides a continuació:
Vorera de 1,40m + Calçada de 3m + Aparcament de 2.1m + Vorera de 1,5m
Les pendents transversals del carrer són entre un 1-2% a les voreres i un 2% a la calçada i aparcament. El punt baix de la secció es situa entre l’aparcament i la calçada, per on transcorre la rigola.
Al ser una secció amb única plataforma, les parts de la secció es diferencien en funció del tipus de pavimentació (dimensions, textura, colors, col·locació) i les peces de confinament.En la vorera més ampla es preveu la col·locació de l’enllumenat."

Així doncs els carrers i les voreres estaran al mateix nivell amb la única diferència d'una capa de pintura de diferent color o canvis en la pavimentació...
Si actualment tenim voreres com és que amb el nou projecte (que teòricament serviria per millorar) ens les treuen?
Amb uns carrers que en el futur tindran un transit intents degut a la construcció d'aproximadament un centenar d'habitatges, com poden prescindir de voreres? Com estaran segurs els peatons caminant al mateix nivell que els cotxes?

L'explicació és fàcil... fer voreres costa diners! I els d'Hercesa no estan disposats a gastar diners en els nostres carrers.

Un gol d'Hercesa a l'Ajuntament? potser si... però l'Ajuntament s'ho hauria de fer mirar... els d'Hercesa ja van guanyant per golejada i seria bo que l'Ajuntament comencés a remuntar.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Estic completament d'acord com es possible q'aquest dos carrers (Canigo,La Molina)que en el futur cuan estigi acabada la unitat nº1 suportaran el transit amb mes volum de tota la zona 21 no tingin voreres a diferent alzada;estem parlan de la seguretat de las nostras families en contra de la economia de una gran constructora señors de l'ajuntament facin el favor de defendre els interessos de la gent que paga els seus sous.