dimarts, 5 de maig del 2009

Conversió de la N-150 en carrer

L’Ajuntament demana accelerar la conversió de la N-150 en un carrer
L'alcalde ha sol·licitat per carta a la Generalitat que faci els tràmits el més aviat possible.
L’alcalde, César Arrizabalaga (PSC), ha demanat per carta al secretari per a la Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, que s’acceleri el procés per canviar la consideració de la N-150, que actualment és una carretera, a via urbana al seu pas per Terra Nostra i pel futur hospital Ernest Lluch. L’edil insta Nadal a iniciar les converses i el treball de totes dues administracions per tal “d’oficialitzar els acords verbals” als quals van arribar el conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, a principi de març amb els quatre alcaldes als quals donarà servei l’equipament sanitari.
Amb el canvi d’adscripció, els pas de la carretera deixaria de tenir una afectació de 25 metres a cada banda i permetria guanyar espai d’ús públic per garantir els accessos a l’hospital. El canvi de qualificació també permetria, segons l’alcalde, solucionar l’aïllament dels veïns dels blocs Sivis –situats a la N-150, gairebé a la frontera amb Cerdanyola– i desbloquejar el desenvolupant urbanístic de la zona 15 de Terra Nostra.

Font: www.laveu.cat


Ja fa dies que es van sentint notícies sobre la transformació de la N-150.
Totes les notícies diuen que això suposarà una millora en els accessos al futur hospital i el desenvolupament de la Zona 15. Fins aquí tot correcte. Però que passa amb la Zona 21? Ningú en parla? És que a la Zona 21 no hi haurà prevista cap actuació al respecte?

Esperem que totes les negociacions entre ajuntament i generalitat també contemplin el tram de la N-150 que passa per la Zona 21 i que d'aquestes negociacions també s'informi als veïns afectats.
Esperem que no se'ns deixi al marge.