dijous, 17 d’abril del 2008

Carrers impracticablesJa ho veníem avissant... quan plogui ho passarem malament...
Així ha estat... ha plogut i els carrers han quedat com podeu veure a les fotos.
Ens vàrem queixar fa uns dies per que arrangessin els carrers per tal de que no passes. Vàrem possar pancartes pels carrers denunciant la situació que vivim. Misteriosament dos dies després de penjar les pancartes (curiós no?) vàren posar una capa de restes d'asfalt per evitar la pols i el fang.
El més curiós de tot és que només han arrenjat la part central dels carrers. Precisament on passen els cotxes i els camions d'Hercesa (ja que sinó ells tampoc poden accedir a l'obra). La part on antigament teníem voreres l'han deixat igual, és a dir amb fang i sorra. És que els vianants no tenim cap dret a caminar sense haver de passar per terres "movedizas"?

diumenge, 13 d’abril del 2008

No aguantem més

(clica a les imatges per veure-les més grans)

En la memòria de la UA1 de la Zona 21 escrita per Hercesa i acceptada per l’ajuntament hi consta en referència a la seguretat (entre altres temes) el següent:

Anex 14 Seguretat i salut

· Pols per circulació, vent, etc.

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua.

· Sorolls
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll.
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions acústiques.

1.1. Prevenció de riscs de danys a tercers
Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.
Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens.
Tanmateix caldrà prevenir a tots els operaris de l’obra, especialment als conductors de vehicles, que hauran de prendre especial cura durant els períodes d’entrada i sortida de les indústries existents.

Senyalització de les obres i protecció del trànsit
L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos.

Construcció i conservació dels desviaments
Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista.
En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva perfecta regulació."

Si tot això és el que realment han de fer... perquè no ho fan?

Tenim una pols insoportable i a més quan plou es fa impossible circular amb cotxe perquè els cotxes patinen (Els camions de l'obra encara més...). A més ara ens han tret les voreres i quan plou t'enfonses en el fang. No s'han de posar voreres provisionals mentre duri l'obra per el pas de vianants?

Els veïns i veïnes ja no agunatem més...