dilluns, 15 de setembre del 2008

Acord Ajuntament sentència PROMODAT
Adjuntem l'acord d'alcaldia referent a la posició de l'ajuntament envers a la sentència de PROMODAT que afecta a la Zona21.

Els punts més interessants es resumeixen amb :

"Atès que, de conformitat amb la sentència dictada, cal solucionar el desequilibri entre beneficis i càrregues que afecta a les unitats d'actuació núms. 2, 3 i 4"
" Atesa, d'altre banda, la conveniència d'incloure també dins l'àmbit d'actuació núm. 5 encara no desenvolupada"

S'acorda:
"TERCER: Ordenar als serveis tècnics municipals la formulació d'una figura de planejament que doni compliment a la sentència esmentada i que resolgui el desequilibri entre beneficis i càrregues de les unitats d'actuació encara no desenvolupades."

O sigui resumint, l'acord reconeix un desequilibri entre les diferents unitats d'actuació, (però sorpresa!), només de les que no estan desenvolupades! Per tant de la UA1 (HERCESA) que ja està desenvolupada ni parlar-ne!

Deixem la informació com a merament documental i per que la història (o els recursos) jutgi....