dilluns, 6 d’octubre del 2008

Nota de premsa de l'Ajuntament

Obert un nou procés per a la modificació del PGM a la zona 21 de Terra Nostra

L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha convocat el procediment de contractació obert per a l’adjudicació de la redacció de la nova modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) a l’àmbit situat al sector est de la zona 21 de Terra Nostra.

Amb la nova convocatòria, l’Ajuntament possibilita el compliment de la sentència que declarava un desequilibri entre unitats d’actuació a l’anterior modificació. Es tracta d’una oportunitat per procedir a la regularització urbanística d’un àmbit de 25,5 hectàrees de superfície on proliferen les auto construccions i manquen serveis bàsics.

El pressupost base per a la presentació d’ofertes és de 98.000 euros. El termini per a la presentació de propostes és de vint dies. Un cop adjudicat el contracte, l’aprovació inicial de la modificació del PGM s’estableix que es produirà en el termini de quatre mesos. Posteriorment s’obrirà un període d’informació pública, en el decurs del qual es podran presentar al·legacions.

Durant el procés de redacció del document, aquest s’anirà debatent a la Comissió de Seguiment de la zona 21, formada per representants de tots els grups polítics del Consistori i dels col·lectius veïnals de la zona.