dimarts, 1 de juliol del 2008
Ja ni les obres noves que fa HERCESA aguanten el tràfic intens de camions que pateixen els carrers Canigó i Molina.
Qualsevol dia hi haurà algún accident.
Aquest cop hem estat els veïns als que hem descobert el que es pot veure a la foto. Les "noves" clavagueres destrossades per els camions de gran tonatge que treballen al Pinar.
La policia ha acordonat la zona.