dimecres, 11 de juny del 2008

Sentència paralitzadora del plantejament urbanístic Zona 21

Al passat 22 de novembre de 2007 (!!) el Tribunal superior de Justícia de Catalunya va emetre una sentència que anul·lava el plantejament urbanístic de la Zona 21 de Terra Nostra degut a un recurs interposat per el promotor Promodat responsable de la urbanització de la UA4 de la Zona 21.
Entre algunes "perles" es destaca que hi ha "vulneración del principio de justa distribución de beneficios y cargas derivados del planteamiento urbanístico y de su ejecución" i per tant conclou:
"ESTIMANDO la demanda articulada estimamos la nulidad de la figura de planteamiento referida en los particulares de delimitación de Unidades de Actuación"

Bàsicament i resumint, es desestima el plantejament de la Zona 21 pel mateix fet que venim reclamant i denunciant des de fa temps: Les càrregues i beneficies entre les diferents unitats d'actuació no són legals.

Un cop hem conegut aquesta sentència ens preguntem el següent:
- Si la sentència és del 22 novembre de 2007, en quin moment n'ha tingut constància l'ajuntament?
- Si en té constància com és que no ho ha comunicat a ningú?
- Si la sentència és en ferm, com és que no s'han paralitzat les obres de la UA1 (Hercesa)?
- Com és que no li ha retirat els permisos d'obres?
- Com és que ha permès i continua permetent que es continuï construint pisos?

Són moltes les preguntes que ens fem i creim que no nomes els veïns afectats es mereixen una resposta ràpida i convincent, sinó que tot Montcada es mereix una explicació.

Per a qui vulgui consultar-la, adjuntem la sentència: