dilluns, 23 de juny del 2008

PREMSA "La veu"

L'AV diu que farà tot el possible perquè s'acati la senència que anul.la la modificació puntual del PGM

El veïnat, en un comunicat, diu a l’Ajuntament i a la Generalitat que les sentències “no s’interpreten sinó que s’accepten”
Silvia Díaz
L’AV de la zona 21 de Terra Nostra ha fet públic un comunicat amb motiu de la sentència que la Sala del Contenciós Administratiu 3 de Barcelona ha dictat posant de manifest que hi ha hagut errades en la modificació del Pla General Metropolità (PGM) al sector. El dictamen dóna la raó al recurs presentat per la immobiliària Promodad, propietària de finques a la unitat d’actuació número 4. En el recurs, amb data del març del 2004, la firma feia constar, entre d’altres qüestions, que considerava “excessives” les càrregues que havia de pagar per la urbanització de les seves finques, ubicades a la Unitat d'Actuació nº4. La queixa ha estat resolta favorablement i la resolució judicial reconeix que hi ha hagut errades substancials en el planejament i una ordenació desigual respecte la resta d’unitat d’actuació del sector, que vulnera el principi de justa distribució de beneficis i càrregues derivades de la futura urbanització.

Aquesta sentència ha tingut una doble lectura. L’AV de la Zona 21 entén que afecta el planejament en la seva totalitat i que, per tant, s’han de paralitzar les obres de la promotora Hercesa a la unitat d’actuació número 1. L’Ajuntament, però, diu que la resolució només afecta les unitats 2, 3 i 4. Davant d’aquest posicionament del Consistori, els veïns, en un escrit, diuen al conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal (PSC) i a l’alcalde de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga (PSC), que “les sentències no han de ser interpretades sinó acatades literalment”.

El comunicat, entre d’altres qüestions, continua dient que “ningú i menys un conseller o un director general condemnats per refer una mala ordenació són moralment capaços d’interpretar res en una sentència judicial”. Davant això, el veïnat afirma que considera “antidemocràtic i il·legal” el posicionament de la Generalitat i l’Ajuntament, afegint que “des del moment que no acaten la sentència són responsables del perjudici que pogués causar la seva interpretació entre els veïns de Terra Nostra”. El veïnat assegura que presentarà i durà a terme les actuacions necessàries perquè s’acati la sentència.

L’Ajuntament entén que la resolució judicial a favor de la immobiliària Promodad només afecta les unitats d'actuació 2, 3 i 4. “Hem demanat l’informe pericial a la Generalitat i els desequilibris sobre les càrregues denunciats per Promodad estan relacionats amb la urbanització del vial anomenat Ramon Llull, que inicialment havia d’assumir aquesta firma quan realment dóna front a totes tres unitats d'actuació”, ha manifestat el president de l’Àrea de Política Territorial, Jordi Climent (PSC).

El Consistori considera que s'ha de fer una nova modificació de planejament per reequilibrar els beneficis i les càrregues entre les unitats d'actuació 2, 3 i 4. “Aquesta modificació és totalment compatible amb els objectius marcats per la Corporació dins de la comissió de seguiment de la Unitat d'Actuació número 2, i s’entén com una gran oportunitat per reduir les expropiacions i les càrregues establertes a l'anterior modificació de planejament”, ha afegit Climent.